Kreditimi i bujqësisë zë 1,6% të totalit të huasë | Debat 24

Kreditimi i bujqësisë zë 1,6% të totalit të huasë

By Debat24
In Ekonomi
February 5, 2015
0 Comments
711 Views

Banka e ShqiperiseBanka e Shqipërisë njoftoi se, kreditimi për bujqësi në fund të muajit nëntor 2014 ishte 6.6 miliardë lekë, apo rreth 47 milionë euro, ose 1.6% e totalit të huasë që bankat kanë dhënë për bizneset. Ekspertet e bujqesise shprehen se, bankat tregtare po bëhen aktive në kreditimin e bujqësisë, duke e pare këtë sektor si faktor potencial në zhvillimin ekonomisë se vendit.  Ndërsa verejnë se, kerkesa për financim nga sektori i bujqësisë ka qenë në rritje. Bankat tregtare po financojnë projektet që synojne futjen e teknologjive te reja dhe linjave moderne në zhvillimin sektorial bujqesor,  për të sjellë një vlerë të shtuar në prodhimin bujqësore, jo vetëm për investitorin, por dhe për fermerët e tjerë me të cilët bashkëpunon.

Huadhënia për bujqësinë është rritur me 9.2% me bazë vjetore për 11 mujorin 2014, sipas Bankës së Shqipërisë.

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'