Инфлуенсъри
Какви са сериозните рискове, пред които инфлуенсърите са изправени?
073
Във века на социалните медии инфлуенсърите играят важна роля във формирането на публичното мнение и влиянието върху милиони последователи.
Дебат24: Сблъсък на мисли и аргументи