Дебати
Международни конфликти в цифровата епоха: Киберсигурността и новите форми на военен конфликт
0107
Какво мислите Вие, трябва ли България да инвестира сериозно в киберсигурност? Въведение Цифровата епоха промени същността на международните конфликти и
Дебат24: Сблъсък на мисли и аргументи