ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТДебати
Бъдещето на изкуствения интелект: Потенциал и етични предизвикателства
1122
Изкуственият интелект (ИИ) е революционна технология, която трансформира света ни. От автоматизация на задачи до прогнозиране на бъдещето, ИИ има потенциала
Дебат24: Сблъсък на мисли и аргументи